FőoldalVan-e értelme bioaktivátorral kezelni ősszel a repcét?

Van-e értelme bioaktivátorral kezelni ősszel a repcét?

« Vissza a főoldalra
2020. szeptember 14.

Van-e értelme bioaktivátorral kezelni ősszel a repcét?

Nos, a válasz egyszerű: IGEN! 

Különösen azért, hogy felkészítsük a növényt a környezeti feltételek minél jobb kihasználása mellett a termesztési szélsőségek (szárazság, hőség stb.) rugalmasabb átvészelésére. A végeredmény természetesen többlethozamokban mérhető.


Nos a válasz egyszerű: azért van értelme, hogy felkészítsük a növényt a környezeti feltételek minél jobb kihasználása mellett a termesztési szélsőségek (szárazság, hőség stb.) rugalmasabb átvészelésére. A végeredmény természetesen többlethozamokban mérhető.
 
Egy adott év terméspotenciálja a termésdifferenciálódáskor dől el.  Ez pedig a repce 3-6 leveles állapotakor van. 

Ekkorra alakul ki, hogy a választott fajta vagy hibrid genetikai adottságaiból - a termesztési feltételek ismeretében - mekkora az adott termesztési ciklusban elvárható termésmennyiség. A végső betakarítási mennyiséget még sok minden befolyásolja, a végeredmény azonban az elvárható éves potenciálnál már csak kevesebb lehet. Nem mindegy tehát miért is dolgozunk hosszú hónapokon keresztül.
A termésdifferenciálódás akkor közelítheti meg a genetikai terméspotenciál adta maximumot, ha a csíranövény jól érzi magát. Ha „felmérve” a termesztés körülményeit - talajtípus, talajnedvesség, csapadék, tápanyag - az elinduló csírázás erőteljesebb gyökér-, és lombozat növekedésbe megy át és megtörténik a termésdifferenciálódás. Ekkor már jól látszik, mennyire egyenletes a növényállomány. Annak fejlettségi állapotából pedig sejteni lehet, mennyire tudja elviselni a telet: ha gyenge kifagyhat, ha túlfejlett, kifagyhat, ha jól fejlett, erőteljes és egyenletes növekedésű, az ígéretes.
 
A télbe menetelkor 8mm átmérőjű gyökérnyakkal rendelkező, egységesen fejlett állománynak van a legnagyobb esélye az erőteljes tavaszi induláshoz.
 
 Mit is jelent a tavaszi újra indulás?
 Amint a hőmérséklet eléri a növekedéshez szükséges minimumot, minél több életerős sejt kezdi el növekedését, jól hasznosítva a talajban meglévő és a fejtrágyázás során kijutatott nitrogént és egyéb rendelkezésre álló tápanyagokat. Tehát ha jól indul az állomány, akkor a növények hamarabb bezöldülnek, gyorsabban növekszenek, és erőteljesebben hajtanak oldalhajtásokat melyeken a virágzat több becőt képes kifejleszteni.
 
Az igazolás:
Annak érdekében, hogy a fenti állításokat igazoljuk, 2018 őszén eldöntöttük, hogy a növekedési erély folyamatos szemmel követésével megnézzük, mutat-e különbséget az Activstarttal kezelt terület az üzemi kezeléssel szemben?
A nagyhegyesi Szilárd 3 Bt partner volt e kutatásban.
 
Egy 8 hektáros (kezelt)  és egy 12 ha - os (kontroll) területet választottunk, ahol az őszi kezelést a gyomirtással egy menetben végeztük el. A vizsgált területen ősszel Activstart Repce terméket, a tavaszi kezelésekhez (virágzás kezdete, virágzás után) az Activstart Szántó Bór készítményt használtuk 2,5 l/ha-os dózisban.
 
 Különbség az Activstart Repce és az Activstart Szántó Bór között csupán annyi, hogy ez útóbbiban lévő 30 g/l szerveskötés formájában lévő bór biztosítja a termésképzéshez szükséges elegendő bórt, aminek hasznosulásával feltételezésünk szerint javul a termés mennyisége. 
 
A „szemmel követést”  DJI 2 drón használatával, RGB és NDVI felvételek készítésével végeztük. A felvételezésekre a következő időpontokban került sor:
1) 2018. december 5-én, a sorzáródás időszakában
2) 2019. február 18-án, amikor a repce még javában "téli álmot aludt"
3) 2019. március 21-én, amikor már elindult a tavaszi újrahajtás és növekedés.
 
A megfigyelt területen KWS Umberto fajtát vetet a nagyhegyesi Szilárd BT.
 
Ez volt a terv. Igyekeztünk standard körülményeket biztosítani a minél jobb összehasonlíthatóság végett. Az őszi csapadékeloszlás viszont közbeszólt: az üzemi kezelés majdnem 30 mm kelesztő csapadékot kapott, míg az Activstart-os kezelt terület semmit.
 
Az első felvételezéskor (2018. dec. 05) meglepetten tapasztaltuk, amit Önök is megfigyelhetnek az RGB felvételeken (1-2 ábra): a két tábla növényzete szemmel láthatóan közel azonos, az Activstart kezelések esetén valamivel zöldebb fejlettséget mutatott, annak ellenére, hogy az Activstart-al kezelt területen nem volt kelesztő csapadék.
A második felvételezéskor (2019.02.18) semmi különbség nem volt tapasztalható, az állományok "téli álmukat" aludták.
A harmadik felvételezéskor (2019.03.21) az őszi különbségek szemmel láthatólag kicsit csökkentek, vagy lehet, hogy közel azonosak voltak.
 

1.ábra – RGB felvételek az Activstart-tal kezelt területről(Nagyhegyes, 2018-2019)
1.ábra – RGB felvételek az Activstart-tal kezelt területről
(Nagyhegyes, 2018-2019)


 

 
 

2. ábra -  RGB felvételek az üzemi kezelésben részesített területekről(Nagyhegyes, 2018-2019)
2. ábra -  RGB felvételek az üzemi kezelésben részesített területekről
(Nagyhegyes, 2018-2019)

 


Az NDVI felvételek elkészítésekor (3-4. ábra) az összehasonlíthatóság érdekében ugyanazt a tartománybeállítást használtuk mindhárom felvétel értékeléséhez.
Az élénk zöld színek a jó erőnléti állapotot, míg a sárgán keresztül a pirosban való átmenet a vitalitás gyengülését mutatja. A mély piros foltokon igen pici, vagy már kihalt a növényzet a területen.
 

 

3. ábra - NDVI felvételek az Activstart-tal kezelt területről(Nagyhegyes, 2018-2019)
3. ábra - NDVI felvételek az Activstart-tal kezelt területről
(Nagyhegyes, 2018-2019)


 
 

4. ábra - NDVI felvételek az üzemi kezelésben részesített területekről(Nagyhegyes, 2018-2019)
4. ábra - NDVI felvételek az üzemi kezelésben részesített területekről
(Nagyhegyes, 2018-2019)


Az első, decemberi felvételeken teljesen egyértelműen látszik, hogy az Activstart-tal kezelt területen lévő növények jobb fejlettségük, életerősebb növényösszetételük következtében élénkzöl képet mutatnak, míg az üzemi kezelés esetében a sárga szín dominál.
A második felvétel értékelésében a növények többsége téli inaktív állapotban van. Ezt mutatja az egyöntetű piros szín. Az Activstarttal kezelt területen egy kicsivel több "félig alvó" állomány látszik, amit a kisebb sárga foltok érzékeltetnek.
A harmadik, márciusi felvételeken viszont újra szignifikáns különbség mutatkozik az Activstarttal kezelt terület javára.
Ezt igazolják a számszerűsített adatok is (5-6 ábra). Az Activstart – al kezelt területeken az erőteljes vitalitású (kék oszlop) növények aránya meghaladja az üzemi kezelésben részesített területen tapasztalható arányokat. Az üzemi kezelésben ugyanis a közepes vitalitású (sárga oszlop) növények aránya magasabb.
 
 

5. ábra - Activstart-tal kezelt terület növényeinek vitalitása az NDVI felvételek alapján(Nagyhegyes, 2018-2019)
5. ábra - Activstart-tal kezelt terület növényeinek vitalitása az NDVI felvételek alapján
(Nagyhegyes, 2018-2019) 

 

6. ábra – Üzemi kezelésben részesült terület növényeinek vitalitása az NDVI felvételek alapján(Nagyhegyes, 2018-2019)
6. ábra – Üzemi kezelésben részesült terület növényeinek vitalitása az NDVI felvételek alapján
(Nagyhegyes, 2018-2019)


A válasz arra a kérdésre, hogy érdemes-e ősszel kezelni azt hiszem egyértelmű.
 
Nagyhegyesen a vizsgált táblákon a majd 30 mm kelesztő csapadék ellenére az Activstart-tal kezelt állomány utolérte, sőt már a télbemenetel időszakában előnyt szerzett a jobb növekedésre az üzemi kezelésben részesített táblával szemben.
 
Ugyanis az Activstart felszívódása nemcsak az összlevél-felülettől függ. Talajon keresztül is hasznosul! A növényben aktívvá válva erősíti a gyökérzet és a lombozat növekedését, a vízháztartást, ezzel a tápanyaghasznosulás mértékét. Ennek egyenes következménye a jobban áttelelő és erőteljesebben újra hajtó állomány.
 
A betakarított többlettermés Nagyhegyesen a vizsgált táblán + 0,4 tonna/ha* volt, az Activstart technológia javára. A termésszint 3,1-3,5 t/ha átlagtermés volt külön-külön a két táblán.
 
Innentől mindenki számolja ki, megéri-e kezelni ősszel is, és betartani a technológia fegyelmet!
 
Ne feledjünk, a bioaktivátorok nem megoldanak, vagy pótolnak valamit, hanem felkészítik a növény az adott termesztési időszak szélsőségei közepette történő legjobb teljesítmény elérésére.
 
 
* A cikkben megemlített eredmény 1 vizsgálati hely eredmény, mely a táblák összehasonlításával kapcsolatos tapasztalatokat és méréseket összegzi, kifejezetten tájékoztató jellegű!
 

Cikket írta: Csáki Szabolcs és Medveczki Ádám
Ki ő?
- Csáki Szabolcs, a nagyhegyesi Szilárd 3 Bt. növénytermesztő és növényvédős agronómusa
- Medveczki Ádám, a Chemical-Seed Kft. Activstart bioaktivátor-termékcsaládért felelős szakembere
© 2011 - 2024 Activstart - Minden jog fenntartva Impresszum Adatvédelmi tájékoztató