FőoldalSzemes kukorica

Szemes kukorica

« Vissza a főoldalra
2019. május 17.

Szemmel látható tapasztalatok és eredmények szemes kukoricában

A vizsgálat egy 40 aranykoronás, homogén, egybefüggő 30 hektáros táblán történt. A teljes tábla 2X30 milliméter öntözést kapott a vegetáció során.

 

A kezelés technológiája csak az Activstart Zink Turbo használatában különbözött. Az eredmény viszont a teljes vegetáció során szemmel látható volt.


Az Activstart  Zink Turbo hatásáról 2018-ban is több helyszínen, üzemi körülmények között szerettünk volna megbizonyosodni. 

 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy ez a készítmény hogyan működik 40 AK (arany korona) feletti, igen jó minőségű talajnak számító területen, ahol igény esetén még az öntözés is megoldható.  A növények fejlődését a vegetáció során rendszeresen nyomon követtük, fényképekkel, mérésekkel dokumentáltuk.
     
A vizsgálatra Ebesen került sor, ahol egy kb. 30 ha szabályos táblát két részre osztottunk. 

  • A teljes terület kezelése és tápanyag-utánpótlása egységes volt, csupán annyi volt különbség, hogy a 10 hektáros területrész nem (kezeletlen kontrol), míg a terület másik, 20 hektáros része Activstart Zink Turbo kezelést kapott a vegetáció során 2x2l/ha-os mennyiségben.
  • A teljes tábla 2X30 milliméter öntözést kapott a vegetáció során.
  • A területen – a tulajdonos szokásainak megfelelően - DKC4549-es hibrid kukorica került elvetésre 2018. április 24-én. A növények szépen, egyöntetűen keltek és fejlődtek, melyet az alábbi képen is jól láthatóak (1. ábra):
     
Szemes kukorica
1.ábra  Egyöntetű állomány a kezelést közvetlen megelőző állapotban

Az első Activstart Zink Turbo  kezelésre 2.0 l/ha-os dózisban ebben a fázisban került sor, mely teljes mértékben megfelel  a technológiában meghatározott és javasolt időpontnak.
 
A növények jól és egységesen fejlődtek. A két táblarész között szemmel látható különbség nem volt.
 
Az első szemlére 2018. május 22-én került sor, ekkor az alábbi (2. ábra) állapotot láttuk a területen:
 

Szemes kukorica
2. ábra  A kukoricaállomány 2018. május 22-én Ebesen

A növények fejlődésében még ekkor sem láttunk különbséget a kezeletlen és az Activstart Zink Turbo-val kezelt táblarészek között. Azok egységesen és szépen fejlődtek.
 
A második kezelésre 2018. május 30-án került sor. Ekkor a 20 hektáros kezelt  táblarész megkapta a második Zink Turbo-kezelését , 2.0 l/ha-os dózisban. Ez a kijuttatási időpont a növények fejlettségi állapotát figyelembe véve szintén megfelelt a technológiánkban  javasolt  ideális fejlettségnek.
 
A következő, 2018. június 11-én sorra kerülő felvételezés során először tapasztaltunk különbséget a kezeletlen és az Activstart Zink Turboval kezelt táblarészek között. A növények magasabbak voltak a kezelt táblán (3. ábra), mint a kezeletlenen (4. ábra).
 

Szemes kukorica
3. ábra  Kezeletlen tábla növénymagasságban alacsonyabb volt, mint a kezelt (4.ábra)

 

Szemes kukorica
4. ábra A kukorica magasabb volt ,mint a kezeletlen (3. ábra). Szemmel láthatóan fölém nőtt a kukorica

A növények magasságbeli és talán habitusbéli különbsége a teljes vegatáció végéig nyomon követhető volt.
 

A 2018. július 05-én elvégzett felvételezésekkor már a csőkezdeményeket és a csöveken kialakult sorszámokat vizsgáltuk. A képek jobb oldalán az Activstart Zink Turbo-val kezelt, míg a bal kézben a kezeletlen táblarészről származó csöveket mutatjuk.
 
A különbség szembetűnő (5.ábra): 

Szemes kukorica
5. ábra  A kezelt táblarészen random vett minták több sort voltak képesek bekötni

A csöveken lévő sorszámokat megszámolva a kezelt részen lévő csövön (jobb oldali kéz) 18 sor, míg a kontroll területen (bal oldali kéz) részen lévő csövön 16 sor differenciálódott és  kötődött meg.
 

Szemes kukorica
6. ábra  A csövek méretében a kezelt tábla csövei nagyobbak voltak

A csövek fejlettsége és nagyságát bemutató 6. ábrán  a kép jobb oldalán található Zink Turbo-val kezelt állományról származó cső szemlátomást nagyobb volt.
 
A 2018. augusztus 28-i  felvételezésünk a  termésbecslésről szólt, melyet az ebesi szövetkezet  egyik kollégájával közösen csináltunk meg. 

Ez a mérés számomra egy teljesen új mérési metodikára épülő módszer volt:
Vittünk magunkkal egy 13,3 m hosszúságú madzagot, és ezt használtuk fel arra, hogy mind az Activstart  Zink Turbo-val  kezelt, mind pedig az kezeletlen táblarészen véletlenszerűen kijelölt méréseket végezzünk. Mindkét területen 5-5 mérést végeztünk úgy, hogy a madzaggal kijelölt területen megszámoltuk a növények számát és véletlenszerűen kiválasztott növényeken lévő csöveken lévő szemszámokat, amelyből a várható termést = sorszám X egy sorban lévő szemekkel (5-5 cső esetében) 
A  következő eredményt kaptuk:
 

Szemes kukorica
7.ábra Várható szemtermés a 2018. augusztus 28-i termésbecslési mérések alapján

A kolléga tájékoztatása szerint ez a mérés 95 %-os pontosságú. Az Ő szavaival élve a „pontos számot majd a mérleg mutatja meg”.
 
A betakarításra és a pontos számokra 2018. szeptember végéig kellett várni.  A táblarészekről levágott szemek nedvességtartalmában nem volt különbség. 14-14 %-os nedvességgel történt meg a vágás.
 
A végső terméseredmények viszont 1,2 tonna többlettermést mutattak az Activstart Zink Turbo-val kezelet táblarész javára (8. ábra).
 

Szemes kukorica
8. ábra A végső eredmények 1,2 t/ha többlettermést mutattak az Activstart Zink Turbo-val kezelet táblarész javára

Ez a vizsgálat azt bizonyította be számunkra, hogy a kukoricatermesztés számára nagyon jó talaj és ideális termesztési  körülmények között is (magas AK, öntözhetőség, kiváló, magas terméspotenciálú hibrid, magas technológiai színvonal, magas termésátlag) az Activstart Zink Turbo képes növelni a termést és ezáltal a jövedelmezőséget. Ahhoz viszont, hogy ez sikerülhessen, fontos a technológiai fegyelem, a technológiai ajánlás betartása. 
 
Megjegyzés: a cikkben szereplő eredmények üzemi tapasztalatokra és mérésekre alapulnak magukban foglalva azok hibalehetőségét. Az eredmények éppen ezért tájékoztató jellegűek. 

» Tekintse meg lapozható katalógusunkat
Cikket írta: Kulik Tamás
Ki ő?
A Chemica-Seed Kft. ügyvezető igazgatója, akinek szívügye a természetközelibb termesztés, valamint az Activstart bioaktiválási technológiák fejlesztése és alkalmazása a növénytermesztési gyakorlatban.
© 2011 - 2021 Activstart - Minden jog fenntartva Felhasználási feltételek Adatvédelmi tájékoztató