FőoldalBioaktiválási kísérletek szőlőben az Egri borvidéken I.

Bioaktiválási kísérletek szőlőben az Egri borvidéken I.

« Vissza a főoldalra
2019. június 25.

Figyelemre méltó bioaktiválási tapasztalatok szőlőben az Egri borvidéken

Az Activstart Szőlő&Gyümölcs technológiáját először a magyarországi bevezetés évében, 2015-ben próbáltuk ki a Szekszárdi és a Villányi borvidékeken. 

Az első év tapasztalatai  igen jók voltak: az élettani hatásnak köszönhetően a vesszők erősebbek, a levelek durvább felületűek lettek. Az érésük során felrepedésre hajlamos fajták az Activstart-tal kezelt területeken nem repedtek fel. A termésnövekedés mindkét esetben jelentős volt.

 

A jó tapasztalatok és a borászok visszajelzései alapján úgy döntöttünk, hogy kisparcellás vizsgálatokon keresztül is igazolni szeretnénk az Activstart Szőlő technológia hatását. Az Egri borvidéken üzemi körülmények között, kisparcellás, 3 ismétléses kísérletet állítottunk be a jól ismert egri szakember, Dr Dula Bencéné Terike kivitelezésében és értékelésében.


A kísérlet célja az volt, hogy megvizsgáljuk a minimum és közepes  Activstart Szőlő&Gyümölcs technológiák biológiai, szárazság és stressz elleni, valamint betegségekkel szembeni ellenállóságra és a termés mennyiségére, minőségére  kifejtett hatását. 

 • Az összehasonlításhoz egyrészt egy kezeletlen parcellát, másrészt egy ma a legmodernebbnek számító,  intenzív lombkezelési technológiában részesített parcellákat választottunk. 
 • Minden egyes parcella a növényvédelmi kezelésekben megegyezett, csupán a mikroelem&bioaktivátor kezelésekben tért el.
   
  A kísérlet során nyomon követtük, hogy a technológia milyen hatást gyakorol
  a szőlő fejlődésére;
 • időjárással, betegségekkel szembeni ellenálóságára;
 • a termésképzésre és hozamra;
 • a termés minőségére (mustfok, musterjedés).
   

A 2017-ben alkalmazott Activstart permetezési technológiát az 1. ábra mutatja be.

Parcella számTechnológiaKészítményKezelési időpontok/fenológia és dózis (1, kg/ha)
ABcDEFGHI
15cm hajt.FMVir. előttVIRVIRKÖTBNFZZs
kezdetvége
1Kezeletlen          
2MinimumAktivsart22_2_2___
  MC Mineral11_1_1 _ 
3KözepesAktivsart22_2_2___
  MC Mineral11_1_1___
  MC Kalcium11-1 4  _
  MC Kálium       22
4Üzemi standardszőlőben gyakran használt technológia
 1. 1. ábra Az Activstart Szőlő&Gyümölcs technológia hatásvizsgálatának permetezési programja 2017-ben (a 4. parcella a standardként használt teljes intenzitású technológia volt.)

 
 
A vizsgálat körülményei:
Kísérlet helye: Eger, Békési dűlő; Fajta: Blauburger; Telepítés éve: 1998; Tenyészterület: 3,0 x 0,9 m
 
Activstart-tal kezelt terület: 240 m2 - Ismétlések száma: 4
Kezelt Parcellaméret: 240 m2
Kontroll parcella méret: 20m2
 
Szüret időpontja:2018.09.21

Tapasztalataink, mérési eredményeink
  

A szőlő fejlődésében június végétől mindkét Activstart Szőlő&Gyümölcs esetében a szőlő lombozata zöldebb és dúsabb, a levelek felülete durvább  volt. Megegyezett az üzemi standard kezelésben részesített parcellák eredményével. (2-3 ábra).

 

Ábra: Activstart Szőlő&gyümölcs technológiával kezelt állomány (fotó: 2017. 06 15., Eger)

 

 Kezeletlen állomány (fotó: 2017. 06 15., Eger)

 

A terméseredmények mindkét ACTIVSTART  technológia esetében 100 %-al meghaladták a kezeletlen parcellákon mért termésmennyiséget.

 • Amennyiben a lisztharmat ellen kezelt terület eredményeit vesszük alapul, a minimum technológia 17%-al, míg a közepes technológia 18,6%-al adott magasabb termést.
 • Az üzemi standard kezelés terméseredménye 19%-al haladta meg a lisztharmat kezelésben részesített területét, és jelentéktelen mértékben tért el az Activstart minimun (+1,6%) és közepes (+0,3%) technológiák hozamától (4.ábra).

 
Az eredményekből egyértelműen látható, hogy a növények jelentősen meghálálják a bioaktivátorok használatát.
  

Kezelésekkg/haq/haTerméstöbblet a kezeletlenhez viszonyított (q/ha)Terméstöbblet a kezeletlen technológiához viszonyítva %-banTermésmennyiség standard technológiához viszonyítva %-ban
Lisztharmatra kezeletlen    10 534   105,34  47,6%
Kénnel perm. kontroll    18 614   186,1480,877%84%
Aktivstart Minimum    21 782    217,82112,48107%98,4%
Aktivstart Közepes    22 083    220,83115,49110%99,7%
Üzemi standard    22 145   221,45116,11110% 

4.ábra Terméseredmények és azok arányai a különböző technológiai szintek esetén (Eger, 2017. Békési dűlő)
 

Költségek vonatkozásában az ACTIVSTART Szőlő közepes technológia hektárköltsége közel 22%-kal alacsonyabb volt az üzemi standard parcellához képest.
 
A betakarított szőlő minőségi mutatói  legkiegyenlítettebben az üzemi kezelésben részesült parcellákon jelentkeztek.
 

Mivel egy év eredményeiből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni, ezért - a kísérletet vezető Dr Dula Bencénével egyetértésben 2018-ban ugyanazon a területen megismételtük a kísérletet, megfigyelve a technológiák esetleges állományra gyakorolt tartamhatását is. Ez egy ültetvény esetében nagyon fontos szempont lehet.
 
A 2017 évi vizsgálat szempontjai 2018-ban egy nyár végi levélanalízissel egészültek ki.
A 2018-ben alkalmazott  Activstart Szőlő&Gyümölcs permetezési technológiát az 5. ábra mutatja be.
   

Parcella számTechnológiaKészítményKezelési időpontok/fenológia és dózis (1, kg/ha)
ABcDEFGHI
15cm hajt.FMVir. előttVIRVIRKÖTBNFZZs
kezdetvége
1Kezeletlen          
2MinimumAktivsart22_2_2___
  MC Mineral11_1_1 _ 
3KözepesAktivsart22_2_2___
  MC Mineral11_1_1___
  MC Kalcium11-1 4  _
  MC Kálium       22
4Üzemi standardszőlőben gyakran használt technológia

5.ábra Az Activstart hatásvizsgálat permetezési programja 2018-ban (a 4. Parcella a standardként használt teljes intenzitású technológia volt)A vizsgálat paraméterei:
Kísérlet helye: Eger, Békési dűlő; Fajta: Blauburger; Telepítés éve: 1998; Tenyészterület: 3,0 x 0,9 m
 
Activstartos kezelt Terület: 240 m2 - Ismétlések száma: 4
Kezelt Parcellaméret: 240 m2
Kontroll parcella méret: 20m2

Növényvédelmi kezelés a 2017-es elveknek megfelelően mindenhol egységes technológia szerint történt.
 
Tapasztalatok, eredmények:
A kísérleti parcellákon virágzás idején (2018.05.22.) az Activstart minimum technológiával kezelt területen a lombszín világosabb volt, a hajtások rövidebbek voltak és kb. 65%-os virágzást figyelhettünk meg. 

Az Activstart Szőlő&Gyümölcs közepes technológiával, ahol a lombszín sötétebb, a levélzet dúsabb volt és kb. 75 %-os virágzás volt tapasztalható. Ez az eltérés a vegetáció végéig megmaradt.

A fürtök és a bogyók méretében, az elszíneződés sebességében szembetűnő eltérés nem mutatkozott.

A termés mennyisége vonatkozásában a minimum technológia  +17%-kal, míg a közepes technológia +19%-kal termett többet az üzemi standardhoz viszonyítva. (6.ábra)

  

Kezelésekkg/haq/haTerméstöbblet az üzemi standardhoz viszonyított (kg/ha)Termésmennyiség az üzemi standard technológiához viszonyítva %-ban
Aktívstart Minimum    21 782    217,823168117
Aktívstart Közepes    22 083    220,833469119
Üzemi standard    18 614   186,140-

6.ábra Terméseredmények és azok arányai a különböző technológiai szintek esetén.
(Eger 2018. Békési dűlő)
  

A vizsgált mintákban a mustfokokban nem találtunk eltérést. Ez nagyrészt az évjárathatással magyarázható, hiszen meleg, napos és száraz volt az ősz, ami kedvezett a cukorképzésnek.

Az őszi levélanalízis eredménye a vizsgált technológiák és a kontroll között lényegi különbséget nem mutatott.

Gazdaságilag mind a két Activstart technológia jól megtérülő „befektetésnek” bizonyult, hiszen +17-19%-os terméstöbblettel jelentős többlet árbevétel volt elérhető még 70 HUF/kg-os szőlőárak mellett is.  
 
A két év tapasztalatai, következtetései

 • A bioaktivátorok a szőlőállomány növekedési erejének javításával, jelentős mértékben hozzá tudnak járulni a szőlőtermesztés sikeréhez.
 • Mindkét évben szignifikáns termésmennyiség emelkedést tapasztaltunk a kezeletlen kontroll parcellákhoz képest.
 • Cukorfok-emelkedés viszont inkább évjárathatástól, mintsem a kezelésektől függött.
 • Az Activstart Technológiák akár minimális, akár közepes szinten történő használata vetekszik a legmodernebb piaci standard technológiákéval.
 • Élettani hatása a vesszők erőteljesebb növekedésében, a dúsabb, vastagabb, zöldebb levélfelületek kialakításában mutatkozik meg.
 • Évjárattól függ, hogy az adott évben gazdaságilag mely szintű technológiák adják a leginkább optimális többlet árbevételt.

 
A vizsgálatokat folytatjuk, melyek eredményeiről a jövőben beszámolunk majd.
  

» Tekintse meg lapozható katalógusunkat
Cikket írta: Medveczki Ádám
Ki ő?
A Chemical-Seed Kft. Activstart bioaktivátor-termékcsaládért felelős szakembere
© 2011 - 2023 Activstart - Minden jog fenntartva Impresszum Adatvédelmi tájékoztató