FőoldalSzemes kukorica

Szemes kukorica

« Vissza a főoldalra
2019. május 17.

Szemmel látható tapasztalatok és eredmények szemes kukoricában, Activstart Zinc Turbó kezelés hatá

A vizsgálat egy 40 AK (arany koronás), homogén, egybefüggő 30 ha-os táblán történt. A kezelés technológiája csak az Activstart Zink Turbo használatában különbözött. Az eredmény viszont a teljes vegetáció során szemmel látható volt.
       Az Activstart  Zinc Turbo hatásáról 2018-ban is több helyszínen, üzemi körülmények között szerettünk volna megbizonyosodni. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ez a készítmény hogyan működik 40 AK (arany korona) feletti, igen jó minőségű talajnak számító területen, ahol igény estén még az öntözés is megoldható.  A növények fejlődését a vegetáció során rendszeresen nyomon követtük, fényképekkel, mérésekkel dokumentáltuk.
     
A vizsgálatra Ebesen került sor, ahol egy kb. 30 ha szabályos táblát két részre osztottunk. A teljes terület kezelése és tápanyag-utánpótlása egységes volt, csupán a 10 ha-os területrész nem (kezeletlen kontrol), míg a terület másik, 20 ha-os része Activstart ZincTurbo kezelést kapott a vegetáció során 2X2 L/ha-os mennyiségben.
A teljes tábla 2X30 milliméter öntözést kapott a vegetáció során.

A területen – a tulajdonos szokásainak megfelelően - DKC4549-es hibrid kukorica  került elvetésre 2018 április 24-én. A növények szépen, egyöntetűen keltek és fejlődtek, melyet az alábbi képen is jól láthatóak (1 ábra):

Szemes kukorica

1.ábra - Egyöntetű állomány a kezelést közvetlen megelőző állapotban
 
Az első Activstart Zinc Turbo  kezelésre 2.0 l/ha-os dózisban ebben a fázisban került sor, mely teljes mértékben megfelel  a technológiában meghatározott és javasolt időpontnak.
 
A növények jól és egységesen fejlődtek. A két táblarész között szemmel látható különbség nem volt.
 
Az első szemlére 2018. május 22-én került sor, ekkor az alábbi (2. ábra) állapotot láttuk a területen:

Szemes kukorica

2. ábra – A kukoricaállomány 2018 május 22-én (Ebes)
 
A növények fejlődésében még ekkor sem láttunk különbséget a kezeletlen és az Activstart Zink Turbo-val kezelt táblarészek között. Azok  egységesen és szépen fejlődtek.
 
A második kezelésre 2018. május 30-án került sor. Ekkor a 20 hektáros kezelt  táblarész megkapta a második ZincTurbo  kezelését , 2.0 l/ha-os dózisban. Ez a kijuttatási időpont a növények fejlettségi állapotát figyelembe véve szintén megfelelt a technológiánkban  javasolt  ideális fejlettségnek.
 
A következő , 2018. június 11-én sorra kerülő felvételezés során először tapasztaltunk különbséget a kezeletlen és az Activstart Zink Turboval kezelt táblarészek között. A növények magasabbak voltak a kezelt táblán (3. ábra), mint a kezeletlenen (4. ábra).

Szemes kukorica
3. ábra – Kezeletlen tábla növénymagasságban alacsonyabb volt, mint a kezelt (4.ábra)Szemes kukorica

4. ábra – a kukorica magasabb volt mint a kezeletlen (3. ábra). Szemmel láthatóan fölém nőtt a kukorica


A növények magasságbeli és talán habitusbéli  különbsége a teljes vegatáció végéig nyomon követhető volt.
A 2018 július 05-én elvégzett felvételezésekkor már a csőkezdeményeket és a csöveken kialakult sorszámokat vizsgáltuk. A képek jobb oldalán az Activstart Zink Turbo-val kezelt, míg a bal kézben a kezeletlen táblarészről származó csöveket mutatjuk.
 
A különbség szembetűnő (5.ábra).
Szemes kukorica


5. ábra – A kezelt táblarészen random vett minták több sort voltak képesek bekötni.
 
A csöveken lévő sorszámokat megszámolva a kezelt részen lévő csövön (jobb oldali kéz) 18 sor, míg a kontroll területen (bal oldali kéz) részen lévő csövön 16 sor differenciálódott és  kötődött meg.
Szemes kukorica

6. ábra – A csövek méretében a kezelt tábla csövei nagyobbak voltak.
 
A csövek fejlettsége és nagyságát bemutató 6. ábrán  a kép jobb oldalán található ZincTurbo-val kezelt állományról származó cső szemlátomást nagyobb volt.
 
A 2018 augusztus 28-ai  felvételezésünk a  termésbecslésről szólt, melyet az ebesi szövetkezet  egyik kollégájával közösen csináltunk meg. Ez a mérés számomra egy teljesen új mérési metodikára épülő módszer volt:
vittünk magunkkal egy 13,3 m hosszúságú madzagot és ezt használtuk fel arra, hogy mind az Activstart  ZincTurbo-val  kezelt mind pedig az kezeletlen táblarészen véletlenszerűen kijelölt méréseket végezzünk. Mindkét területen 5-5 mérést végeztünk úgy, hogy a madzaggal kijelölt területen megszámoltuk a növények számát és véletlenszerűen kiválasztott növényeken lévő csöveken lévő szemszámokat, amelyből a
várható termést = sorszám X egy sorban lévő szemekkel
(5-5 cső esetében) 
 
A  következő eredményt kaptuk:

Szemes kukorica
7. ábra – Várható szemtermés a 2018 aug. 28-ai termésbecslési mérések alapján
 
A kolléga tájékoztatása szerint ez a mérés 95 %-os pontosságú. Az Ő szavaival élve a „pontos számot majd a mérleg mutatja meg”.
 
A betakarításra és a pontos számokra 2018 szeptember végéig kellett várni. 
A táblarészekről levágott szemek nedvességtartalmában nem volt különbség. 14-14 %-os nedvességgel történt meg a vágás.
 
A végső terméseredmények viszont 1,2 tonna többlett termést mutattak az Activstart Zink Turbo-val kezelet táblarész javára (8. ábra)
Szemes kukoricaEz a vizsgálat azt bizonyította be számunkra, hogy a kukoricatermesztés számára nagyon jó talaj és ideális termesztési  körülmények között is (magas AK, öntözhetőség, kiváló, magas terméspotenciálú hibrid, magas technológiai színvonal, magas termésátlag) az Activstsart ZincTurbo képes növelni a termést és ezáltal a jövedelmezőséget. Ahhoz viszont, hogy ez sikerülhessen, fontos a technolgóiai fegyelem, a technológiai ajánlás betartása. 
 
Megjegyzés: a cikkben szereplő eredmények üzemi tapasztalatokra és mérésekre alapulnak magukban foglalva azok hibalehetőségét. Az eredmények éppen ezért tájékoztató jellegűek.  Tekintse meg lapozható katalógusunkat
Cikket írta: Kulik Tamás
Ki ő?
A Chemica-Seed Kft ügyvezető igazgatója, akinek szívügye a természetközelibb termesztés és az Activstart Technológiák fejlesztése és a gyakorlat számára való biztosítása.
© 2011 - 2020 Activstart - Minden jog fenntartva Felhasználási feltételek Adatvédelmi tájékoztató