FőoldalEredmények

Eredmények

« Vissza a főoldalra
Ki ne szeretne magasabb terméshozamot elérni idén repcében?

Ki ne szeretne magasabb terméshozamot elérni idén repcében?

2020. április 8.
Bővebben »
Repce

Repce

2019. július 25.
Bővebben »
Szőlő

Szőlő

2019. június 25.
A francia Biodevas Laboratoires által gyártott Activstart termékcsalád szőlőben használható technológiáját először a Szekszárdi és a Villányi borvidékeken próbáltuk ki 2015-ben. Az első év tapasztalatai  igen jók voltak: az élettani hatásnak köszönhetően a vesszők erősebbek, a levelek durvább felületűek lettek. Az érésük során felrepedésre hajlamos fajták az Activstart-tal kezelt területeken nem repedtek fel. A termésnövekedés mindkét esetben jelentős volt.
A jó tapasztalatok és a borászok visszajelzései alapján úgy döntöttünk, hogy kisparcellás vizsgálatokon keresztül is igazolni szeretnénk az Activstart Szőlő technológia hatását. Az Egri borvidéken üzemi körülmények között, kisparcellás, 3 ismétléses kísérletet állítottunk be a jól ismert egri szakember, Dr Dula Bencéné Terike kivitelezésében és értékelésében.
 
A kísérlet célja az volt, hogy megvizsgáljuk a minimum-, és közepes ACTIVSTART technológiák biológiai, szárazság és stressz elleni, valamint betegségekkel szembeni ellenállóságra és a termés mennyiségére, minőségére  kifejtett hatását. Az összehasonlításhoz egyrészt  egy kezeletlen parcellát, másrészt egy ma a legmodernebbnek számító,  intenzív lombkezelési technológiában részesített parcellákat választottunk. Minden egyes parcella a növényvédelmi kezelésekben megegyezett, csupán a mikroelem, bioaktivátor kezelésekben tért el.
 
  A kísérlet során nyomon követtük, hogy a technológia milyen hatást gyakorol a:
 
 • szőlő fejlődésére
 • időjárással, betegségekkel szembeni ellenálóságára,
 • a termésképzésre és hozamra.
 • a termés minőségére (mustfok, musterjedés)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2017-ben alkalmazott Activstart permetezési technológiát az 1. ábra mutatja be.
 
Parcella szám Technológia Készítmény Kezelési időpontok/fenológia és dózis (1, kg/ha)
A B c D E F G H I
15cm hajt. FM Vir. előtt VIR VIR KÖT BN FZ Zs
kezdet vége
1 Kezeletlen                    
2 Minimum Aktivsart 2 2 _ 2 _ 2 _ _ _
    MC Mineral 1 1 _ 1 _ 1   _  
3 Közepes Aktivsart 2 2 _ 2 _ 2 _ _ _
    MC Mineral 1 1 _ 1 _ 1 _ _ _
    MC Kalcium 1 1 - 1   4     _
    MC Kálium               2 2
4 Üzemi standard szőlőben gyakran használt technológia
 1. ábra: Az Activstart Szőlő Technológia hatásvizsgálatának permetezési programja 2017-ben (a 4. parcella a standardként használt teljes intenzitású technológia volt.)
 
 
A vizsgálat körülményei:


Kísérlet helye: Eger, Békési dűlő
Fajta: Blauburger
Telepítés éve: 1998
Tenyészterület: 3,0 x 0,9 m
 
Activstart-al kezelt Terület: 240 m2
Ismétlések száma: 4
Kezelt Parcellaméret: 240 m2
Kontroll parcella méret: 20m2
 
Szüret időpontja:2018.09.21
 
 
Tapasztalataink, mérési eredményeink:
 
 1. A szőlő fejlődésében június végétől mindkét ACTIVSTART Technológia  esetében a szőlő lombozata zöldebb és dúsabb, a levelek felülete durvább  volt. Megegyezett az üzemi standard kezelésben részesített parcellák eredményével. (2-3 ábra,  2017.06.15. Eger).
 
 
 
 
 
 
 
 
Szőlő
 1. Ábra: Activstart Szőlő Technológiával kezelt állomány (fotó: 2017. 06 15, Eger)
 
 
Szőlő
3.ábra: Kezeletlen állomány (fotó: 2017. 06 15, Eger)
 
 
 1. A terméseredmények mindkét ACTIVSTART  technológia esetében 100 %-al meghaladták a kezeletlen parcellákon mért termésmennyiséget.
 2. Amennyiben a lisztharmat ellen kezelt terület eredményeit vesszük alapul, a minimum technológia 17%-al, míg a közepes technológia 18,6%-al adott magasabb termést.
 3. Az üzemi standard kezelés terméseredménye 19%-al haladta meg a lisztharmat kezelésben részesített területét, és jelentéktelen mértékben tért el az Activstart minimun (+1,6%) és közepes (+0,3%) technológiák hozamától. (lásd 4.ábra)
 
Az eredményekből egyértelműen látható, hogy a növények jelentősen meghálálják a bioaktivátorok használatát.
 
Kezelések kg/ha q/ha Terméstöbblet a kezeletlenhez viszonyított (q/ha) Terméstöbblet a kezeletlen technológiához viszonyítva %-ban Termésmennyiség standard technológiához viszonyítva %-ban
Lisztharmatra kezeletlen     10 534    105,34     47,6%
Kénnel perm. kontroll     18 614    186,14 80,8 77% 84%
Aktívstart Minimum     21 782    217,82 112,48 107% 98,4%
Aktívstart Közepes     22 083    220,83 115,49 110% 99,7%
Üzemi standard     22 145    221,45 116,11 110%  
4.ábra Terméseredmények és azok arányai a különböző technológiai szintek esetén.
(Eger 2017. Békési dűlő)
 
 
Költségek vonatkozásában az ACTIVSTART Szőlő közepes technológia  hektárköltsége közel 22 %-al alacsonyabb volt az üzemi standard parcellához képest.
 
A betakarított szőlő minőségi mutatói  legkiegyenlítettebben az üzemi kezelésben részesült parcellákon jelentkeztek.
 
Mivel egy év eredményeiből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni, ezért - a kísérletet vezető Dr Dula Bencénével egyetértésben  2018-ban ugyanazon a területen megismételtük a kísérletet, megfigyelve a technológiák  esetleges állományra gyakorolt tartamhatását is. Ez egy ültetvény esetében nagyon fontos szempont lehet.
 
A 2017 évi vizsgálat szempontjai 2018-ban egy nyár végi levélanalízissel egészültek ki.
 
A 2018-ben alkalmazott  Activstart Szőlő permetezési technológiát az 5. ábra mutatja be.
 
 
Parcella szám Technológia Készítmény Kezelési időpontok/fenológia és dózis (1, kg/ha)
A B c D E F G H I
15cm hajt. FM Vir. előtt VIR VIR KÖT BN FZ Zs
kezdet vége
1 Kezeletlen                    
2 Minimum Aktivsart 2 2 _ 2 _ 2 _ _ _
    MC Mineral 1 1 _ 1 _ 1   _  
3 Közepes Aktivsart 2 2 _ 2 _ 2 _ _ _
    MC Mineral 1 1 _ 1 _ 1 _ _ _
    MC Kalcium 1 1 - 1   4     _
    MC Kálium               2 2
4 Üzemi standard szőlőben gyakran használt technológia
5.ábra – Az Activstart hatásvizsgálat permetezési programja 2018-ban (a 4. Parcella a standardként használt teljes intenzitású technológia volt.)


A vizsgálat paraméterei ;


Kísérlet helye: Eger, Békési dűlő
Fajta: Blauburger
Telepítés éve: 1998
Tenyészterület: 3,0 x 0,9 m
 
Activstartos kezelt Terület: 240 m2
Ismétlések száma: 4
Kezelt Parcellaméret: 240 m2
Kontroll parcella méret: 20m2
Szüret időpontja:

Növényvédelmi kezelés a 2017-es elveknek megfelelően mindenhol egységes technológia szerint történt.
 
Tapasztalatok, eredmények:
 
 1. A kísérleti parcellákon virágzás idején (05.22.) az ACTIVSTART minimum technológiával kezelt területen a lombszín világosabb volt, a hajtások rövidebbek voltak és kb. 65%-os virágzást figyelhettünk meg, szemben az ACTIVSTART közepes technológiával, ahol a lombszín sötétebb, a levélzet dúsabb volt és kb. 75 %-os virágzás volt tapasztalható. Ez az eltérés a vegetáció végéig megmaradt.
 2. A fürtök és a bogyók méretében, az elszineződés sebességében szembetűnő eltérés nem mutatkozott.
 3. A termés mennyisége vonatkozásában a minimum technológia  +17 %-al, míg a közepes technológia +19 %-al termett  többet az üzemi standardhoz viszonyítva. (6.ábra)
 
Kezelések kg/ha q/ha Terméstöbblet az üzemi standardhoz viszonyított (kg/ha) Termésmennyiség az üzemi standard technológiához viszonyítva %-ban
Aktívstart Minimum     21 782    217,82 3168 117
Aktívstart Közepes     22 083    220,83 3469 119
Üzemi standard     18 614    186,14 0 -
6.ábra Terméseredmények és azok arányai a különböző technológiai szintek esetén.
(Eger 2018. Békési dűlő)
 
 1. A vizsgált mintákban a mustfokokban nem találtunk eltérést. Ez nagyrészt az évjárathatással magyarázható, hiszen meleg, napos és száraz volt az ősz, ami kedvezett a cukorképzésnek.
 2. Az őszi levélanalízis eredménye a vizsgált technológiák és a kontroll között lényegi különbséget nem mutatott.
 
Gazdaságilag mind a két ACTIVSTART technológia jól megtérülő „befektetésnek” bizonyult, hiszen +17-19%-os terméstöbblettel jelentős többlet árbevétel volt elérhető még 70 HUF/kg-os szőlőárak mellett is.  
 
A két év tapasztalatai, következtetései:
 
 • A bioaktivátorok a szőlőállomány növekedési erejének javításával, jelentős mértékben hozzá tudnak járulni a szőlőtermesztés sikeréhez.
 • Mindkét évben szignifikáns termésmennyiség emelkedést tapasztaltunk a kezeletlen kontroll parcellákhoz képest.
 • Cukorfokemelkedés viszont inkább évjárathatástól, mintsem a kezelésektől függött.
 • Az Activstart Technológiák akár minimális, akár közepes szinten történő használata vetekszik a legmodernebb piaci standard technológiákéval.
 • Élettani hatása a vesszők erőteljesebb növekedésében, a dúsabb, vastagabb, zöldebb levélfelületek kialakításában mutatkozik meg.
 • Évjárattól függ, hogy az adott évben gazdaságilag mely szintű technológiák adják a leginkább optimális többlet árbevételt.
 
A vizsgálatokat 2019-ben is folytatjuk, melyek eredményeiről a jövőben beszámolunk majd.
  
Bővebben »
A repce az átlagosnál nagyobb terméstöbblettel hálálta meg az Activstart Repce 3-szori kezelést Bere

A repce az átlagosnál nagyobb terméstöbblettel hálálta meg az Activstart Repce 3-szori kezelést Bere

2019. június 24.
Bővebben »
Csemege kukorica

Csemege kukorica

2019. május 17.
Két tábla a kezelési technológiája csak az Activstart használatában különbözött. Az eredmény viszont a teljes vegetáció során szemmel látható volt.
Bővebben »
Szemes kukorica

Szemes kukorica

2019. május 17.
A vizsgálat egy 40 AK (arany koronás), homogén, egybefüggő 30 ha-os táblán történt. A kezelés technológiája csak az Activstart Zink Turbo használatában különbözött. Az eredmény viszont a teljes vegetáció során szemmel látható volt.
Bővebben »
Napraforgó

Napraforgó

2019. május 17.
Üzemi körülmények mellett, táblafelezéses összehasonlításban ért el szembetűnő eredményt az Activstart Complex technológia.
 
Bővebben »
Burgonya

Burgonya

2019. május 17.
Burgonya
Egyöntetűbb, piacosabb gumó méret, nagyobb termésmennyiség az UT2-s szaporítási fokú burgonyában, Nagyhegyesen.
Bővebben »
Pillangósok

Pillangósok

2019. május 17.
Az Activstart technológia a termésnövelés mellet a gyökérgümők számának és életképességének a javítására is hatással volt.
 
Bővebben »
Paprika

Paprika

2019. május 17.
Szabadszálláson egy jégverést követően végeztek 4 alkalommal kezelést aminek köszönhetően egy gyönyörűen helyrehozott almapaprika állományt kaptunk, jó termésszinttel a végén.
Bővebben »
© 2011 - 2020 Activstart - Minden jog fenntartva Felhasználási feltételek Adatvédelmi tájékoztató